Zetor 3320

Zetor 3320

Do kategorii T wykorzystywany jest ciągnik Zetor 3320 razem z przyczepą.

Fotografie pojazdu