Statystyka roczna

Ogólna zdawalność z egzaminów teoretycznych i praktycznych na przestrzeni ostatnich lat

Statystyka roczna prezentuje ogólną zdawalność z egzaminów teoretycznych i praktycznych, które odbyły się na przestrzeni ostatnich kilku lat. Zestawienie przedstawione jest w postaci wykresu liniowego. Żeby zobaczyć wartość liczbową dla każdego roku należy przemieszczać kursor w polu wykresu.

chart created with amCharts | amCharts

Wszystkie dane obejmujące zakres dat od roku 2007 do roku 2012 wygenerowane były przy pomocy systemu informatycznego Instytutu Transportu Samochodowego.
Zestawienie obejmujące lata od 2013 tworzone było na podstawie danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SI WORD firmy PWPW S.A.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy:

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, ul. Rolna 30 07-410 OSTROŁĘKA

2. Zgodnie z artykułem 37 RODO został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych, do którego należy zgłaszać wszelkie sprawy związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych.

3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iodo@word-ostroleka.pl

4. Posiada Pani / Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

5. Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych w oparciu o przepisy prawa jest obligatoryjne.
Podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa
dobrowolne na podstawie pisemnej zgody.