Statystyka roczna

Ogólna zdawalność z egzaminów teoretycznych i praktycznych na przestrzeni ostatnich lat

Statystyka roczna prezentuje ogólną zdawalność z egzaminów teoretycznych i praktycznych, które odbyły się na przestrzeni ostatnich kilku lat. Zestawienie przedstawione jest w postaci wykresu liniowego. Żeby zobaczyć wartość liczbową dla każdego roku należy przemieszczać kursor w polu wykresu.

chart created with amCharts | amCharts

Wszystkie dane obejmujące zakres dat od roku 2007 do roku 2012 wygenerowane były przy pomocy systemu informatycznego Instytutu Transportu Samochodowego.
Zestawienie obejmujące lata od 2013 tworzone było na podstawie danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SI WORD firmy PWPW S.A.