Statystyki

Zdawalność w naszym ośrodku egzaminacyjnym

Statystyka, statystyka, statystyka...

Mamy się czym chwalić

Od wielu lat Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ostrołęce posiada zdawalność egzaminów praktycznych, która umieszcza nas w rankingu statystyk zdawalności wszystkich ośrodków w kraju na samym jej szczycie. Jest to bezsprzecznie wynik działania szkół nauki jazdy. My jednak staramy się aby egzamin na prawo jazdy odbywał się w jak najmniej stresującej atmosferze co z pewnością przekłada się na wynik końcowy osoby zdającej.

Rodzaje prezentowanych statystyk

Statystyka miesięczna

Statystyka z poprzedniego miesiąca przedstawia szczegółowe zestawienie zdawalności z egzaminów praktycznych, ze wszystkich kategorii, które występowały w procesie egzaminowania. Zestawienie przedstawione jest w postaci wykresu słupkowego. Żeby zobaczyć wartość liczbową należy „najechać” kursorem na wybrany słupek.

Statystyka półroczna

Statystyka półroczna prezentuje ogólną zdawalność z egzaminów teoretycznych i praktycznych, które odbywały się w ciągu pierwszego lub drugiego półrocza. Zestawienie przedstawione jest w postaci wykresu słupkowego. Żeby zobaczyć wartość liczbową należy „najechać” kursorem na wybrany słupek.

Statystyka roczna

Statystyka roczna prezentuje ogólną zdawalność z egzaminów teoretycznych i praktycznych, które odbyły się na przestrzeni ostatnich kilku lat. Zestawienie przedstawione jest w postaci wykresu liniowego. Żeby zobaczyć wartość liczbową dla każdego roku należy przemieszczać kursor w polu wykresu.

Ranking WORD w Polsce

W kwietniu 2013 roku Gazeta Prawna opublikowała ranking WORD-ów.
Artykuł dotyczy przede wszystkim zdawalności z egzaminów teoretycznych po wejściu w życie nowej formuły testu egzaminacyjnego.

Nas interesuje zdawalność z egzaminów praktycznych.
W rankingu widać wyraźnie, że nasze starania w roku 2012 i 2013 przyniosły pozytywne rezultaty.

W roku 2012 nasza zdawalność z egzaminów praktycznych wyniosła 47,21%
W roku 2013 zdawalność była trochę większa bo 47,8%.

Trzeba zaznaczyć, że rok 2013 liczony był od 19 stycznia 2013 czyli od wejścia nowych przepisów dotyczących procesu egzaminowania.

Przeczytaj artykuł w portalu Gazety Prawnej

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy:

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, ul. Rolna 30 07-410 OSTROŁĘKA

2. Zgodnie z artykułem 37 RODO został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych, do którego należy zgłaszać wszelkie sprawy związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych.

3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iodo@word-ostroleka.pl

4. Posiada Pani / Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

5. Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych w oparciu o przepisy prawa jest obligatoryjne.
Podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa
dobrowolne na podstawie pisemnej zgody.