Statystyki

Zdawalność w naszym ośrodku egzaminacyjnym

Statystyka, statystyka, statystyka...

Mamy się czym chwalić

Od wielu lat Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ostrołęce posiada zdawalność egzaminów praktycznych, która umieszcza nas w rankingu statystyk zdawalności wszystkich ośrodków w kraju na samym jej szczycie. Jest to bezsprzecznie wynik działania szkół nauki jazdy. My jednak staramy się aby egzamin na prawo jazdy odbywał się w jak najmniej stresującej atmosferze co z pewnością przekłada się na wynik końcowy osoby zdającej.

Rodzaje prezentowanych statystyk

Statystyka miesięczna

Statystyka z poprzedniego miesiąca przedstawia szczegółowe zestawienie zdawalności z egzaminów praktycznych, ze wszystkich kategorii, które występowały w procesie egzaminowania. Zestawienie przedstawione jest w postaci wykresu słupkowego. Żeby zobaczyć wartość liczbową należy „najechać” kursorem na wybrany słupek.

Statystyka półroczna

Statystyka półroczna prezentuje ogólną zdawalność z egzaminów teoretycznych i praktycznych, które odbywały się w ciągu pierwszego lub drugiego półrocza. Zestawienie przedstawione jest w postaci wykresu słupkowego. Żeby zobaczyć wartość liczbową należy „najechać” kursorem na wybrany słupek.

Statystyka roczna

Statystyka roczna prezentuje ogólną zdawalność z egzaminów teoretycznych i praktycznych, które odbyły się na przestrzeni ostatnich kilku lat. Zestawienie przedstawione jest w postaci wykresu liniowego. Żeby zobaczyć wartość liczbową dla każdego roku należy przemieszczać kursor w polu wykresu.

Ranking WORD w Polsce

W kwietniu 2013 roku Gazeta Prawna opublikowała ranking WORD-ów.
Artykuł dotyczy przede wszystkim zdawalności z egzaminów teoretycznych po wejściu w życie nowej formuły testu egzaminacyjnego.

Nas interesuje zdawalność z egzaminów praktycznych.
W rankingu widać wyraźnie, że nasze starania w roku 2012 i 2013 przyniosły pozytywne rezultaty.

W roku 2012 nasza zdawalność z egzaminów praktycznych wyniosła 47,21%
W roku 2013 zdawalność była trochę większa bo 47,8%.

Trzeba zaznaczyć, że rok 2013 liczony był od 19 stycznia 2013 czyli od wejścia nowych przepisów dotyczących procesu egzaminowania.

Przeczytaj artykuł w portalu Gazety Prawnej