Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ostrołęce Jesteśmy NAJLEPSI w POLSCE OD WIELU LAT W STATYSTYKACH ZDAWALNOŚCI ZAJMUJEMY PIERWSZE MIEJSCA W KRAJU Sprawdź nas!

EGZAMINY

Prowadzimy egzaminy państwowe sprawdzające kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami
w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy.

SZKOLENIA

Prowadzimy m.in. specjalistyczne szkolenia dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, osób ubiegających się o uprawnienie do wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym oraz dla osób skierowanych na kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałaniu narkomanii.

EDUKACJA

Wśród dzieci i młodzieży propagujemy zasady bezpiecznego udziału w ruchu drogowym poprzez organizowanie turniejów i konkursów z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego.

Uruchomiliśmy zapisy przez Internet

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ostrołęce umożliwia rezerwację terminu egzaminu przez Internet.
Wszystko odbywa się za pośrednictwem portalu Info-car firmy PWPW S.A.
Przed skorzystaniem z tej funkcjonalności zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi rezerwacji terminu egzaminu przez Internet.

shadow

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ostrołęce statutowo zajmuje się organizowaniem i przeprowadzaniem egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami.
Wykonuje również zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym: organizowanie i prowadzenie działalności oświatowej i szkoleniowej z zakresu prawa o ruchu drogowym oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego, organizowanie i prowadzenie szkoleń egzaminatorów, współdziałanie z innymi podmiotami realizującymi zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego – policją, ośrodkami szkolenia kierowców, szkołami, strażą pożarną, propagowanie zasad bezpiecznego udziału w ruchu drogowym jego uczestników poprzez organizowanie konkursów z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego, udział w szkoleniu i edukacji motoryzacyjnej młodzieży.

Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałaniu narkomanii

26-27 stycznia 2023 roku

Ogólna zdawalność w grudniu 2022

Egzaminy teoretyczne

68,93%

Zdający w pierwszym podejściu

57,89%

Zdający we wszystkich podejściach

Egzaminy praktyczne

61,9%

Zdający w pierwszym podejściu

52,52%

Zdający we wszystkich podejściach

Najnowsze aktualności, ogłoszenia i informacje

Informacja
Napisany przez WORD / / word
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ostrołęce informuje, że Biuro Obsługi Klienta będzie czynne w dniach: 23 grudnia 2022 r. od godz. 8.00  do godz. 15.00 27 grudnia 2022 r. od godz. 8.00  do godz. 16.00 28 grudnia 2022 r. od godz. 8.00  do godz. 20.00 29 grudnia 2022 r. od godz. 8.00  do godz. 16.00 30 grudnia ... Czytaj więcej
21 grudnia 2022WORD
IV edycja – Budżetu Obywatelskiego Mazowsza
Napisany przez WORD / / word
Szanowni Państwo, zachęcamy do zgłaszania projektów do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza i aktywnego udziału w głosowaniu. Szczegóły na stronie bom.mazovia.pl oraz Informator Budżetu Obywatelskiego Mazowsza
15 grudnia 2022WORD
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ostrołęce zaprasza na „Warsztaty doskonalenia zawodowego egzaminatorów”, które odbędą się w dniach 20-22 grudnia 2022 r. w siedzibie WORD w Ostrołęce przy ul. Rolnej 30. Chętnych do wzięcia udziału w organizowanych warsztatach prosimy o dostarczenie do dnia 16 grudnia 2022 r. do WORD w Ostrołęce przy ... Czytaj więcej
14 grudnia 2022WORD
Czytaj więcej aktualności
UMWM billboard Noś Odblaski 600x300 Stroeer - podgląd
Sprawdź swoje punkty karne przez Internet

Wynajmujemy plac manewrowy

wszystkim chętnym chcącym sprawdzić swoje umiejętności przed egzaminem państwowym

Oferta skierowana jest do wszystkich Ośrodków Szkolenia i ich kursantów, którzy chcą sprawdzić swoje umiejętności na placu egzaminacyjnym Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ostrołęce przed przystąpieniem do egzaminu państwowego.