Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ostrołęce Jesteśmy NAJLEPSI w POLSCE OD WIELU LAT W STATYSTYKACH ZDAWALNOŚCI ZAJMUJEMY PIERWSZE MIEJSCA W KRAJU Sprawdź nas!

EGZAMINY

Prowadzimy egzaminy państwowe sprawdzające kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami
w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy.

SZKOLENIA

Prowadzimy m.in. specjalistyczne szkolenia dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, osób ubiegających się o uprawnienie do wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym oraz dla osób skierowanych na kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałaniu narkomanii.

EDUKACJA

Wśród dzieci i młodzieży propagujemy zasady bezpiecznego udziału w ruchu drogowym poprzez organizowanie turniejów i konkursów z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego.

Uruchomiliśmy zapisy przez Internet

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ostrołęce umożliwia rezerwację terminu egzaminu przez Internet.
Wszystko odbywa się za pośrednictwem portalu Info-car firmy PWPW S.A.
Przed skorzystaniem z tej funkcjonalności zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi rezerwacji terminu egzaminu przez Internet.

shadow

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ostrołęce statutowo zajmuje się organizowaniem i przeprowadzaniem egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami.
Wykonuje również zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym: organizowanie i prowadzenie działalności oświatowej i szkoleniowej z zakresu prawa o ruchu drogowym oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego, organizowanie i prowadzenie szkoleń egzaminatorów, współdziałanie z innymi podmiotami realizującymi zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego – policją, ośrodkami szkolenia kierowców, szkołami, strażą pożarną, propagowanie zasad bezpiecznego udziału w ruchu drogowym jego uczestników poprzez organizowanie konkursów z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego, udział w szkoleniu i edukacji motoryzacyjnej młodzieży.

logo_25lat_mazowsze_poziom

Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałaniu narkomanii

13-14 grudnia 2023 roku

Ogólna zdawalność we wrześniu 2023

Egzaminy teoretyczne

66,44%

Zdający w pierwszym podejściu

58,54%

Zdający we wszystkich podejściach

Egzaminy praktyczne

59,66%

Zdający w pierwszym podejściu

54,58%

Zdający we wszystkich podejściach

Najnowsze aktualności, ogłoszenia i informacje

W związku z art. 56a ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212, z późn. zm.) oraz zgodnie z Uchwałą nr 34/23 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie wysokości opłaty za przeprowadzenie egzaminu państwowego wymaganego do uzyskania prawa jazdy odpowiedniej kategorii, od ... Czytaj więcej
28 marca 2023WORD
Szanowni klienci WORD w Ostrołęce mający wyznaczony termin egzaminu praktycznego w zakresie kategorii motocyklowych. Ze względu na gwałtowne pogorszenie się warunków atmosferycznych wszystkie zaplanowane egzaminy  od dnia 21 listopada 2023r. do dnia 30 listopada 2023r. zostają odwołane. Środki finansowe pozostaną w Państwa dyspozycji do wykorzystania na poczet nowego terminu egzaminu.
21 listopada 2023WORD
Wpływ leków i substancji psychoaktywnych na bezpieczeństwo na drodze to temat ciągle aktualny.W trakcie konferencji „BĄDŹ BEZPIECZNY NA DRODZE” omówione zostaną m. in: szkolenia profilaktyczne dla kierowców z elementami praktycznymi; działania profilaktyczne mające poprawić bezpieczeństwo na drogach realizowane: przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, Policję oraz organizacje pozarządowe. Poruszony zostanie również ... Czytaj więcej
14 listopada 2023WORD
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ostrołęce informuje, że w dniach 31.10.2023 r. oraz 02.11.2023 r. Biuro Obsługi Klienta będzie czynne w godz. od 800 do 1600 Kasa BS znajdująca się w budynku WORD w Ostrołęce w dniu 02.11.2023 r. będzie nieczynna. Przepraszamy za ewentualne utrudnienia
30 października 2023WORD
Czytaj więcej aktualności
UMWM billboard Noś Odblaski 600x300 Stroeer - podgląd
Sprawdź swoje punkty karne przez Internet

Wynajmujemy plac manewrowy

wszystkim chętnym chcącym sprawdzić swoje umiejętności przed egzaminem państwowym

Oferta skierowana jest do wszystkich Ośrodków Szkolenia i ich kursantów, którzy chcą sprawdzić swoje umiejętności na placu egzaminacyjnym Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ostrołęce przed przystąpieniem do egzaminu państwowego.