Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ostrołęce POSIADASZ PUNKTY KARNE? Z Nami możesz się ich pozbyć! Kilka razy w miesiącu UCINAMY 6 punktów Zobacz JAK TO ZROBIĆ Jesteśmy NAJLEPSI w POLSCE OD WIELU LAT W STATYSTYKACH ZDAWALNOŚCI ZAJMUJEMY PIERWSZE MIEJSCA W KRAJU Sprawdź nas!

EGZAMINY

Prowadzimy egzaminy państwowe sprawdzające kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami
w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy.

SZKOLENIA

Prowadzimy m.in. specjalistyczne szkolenia dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, osób ubiegających się o uprawnienie do wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym oraz dla osób skierowanych na kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałaniu narkomanii.

EDUKACJA

Wśród dzieci i młodzieży propagujemy zasady bezpiecznego udziału w ruchu drogowym poprzez organizowanie turniejów i konkursów z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego.

Uruchomiliśmy zapisy przez Internet

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ostrołęce umożliwia rezerwację terminu egzaminu przez Internet.
Wszystko odbywa się za pośrednictwem portalu Info-car firmy PWPW S.A.
Przed skorzystaniem z tej funkcjonalności zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi rezerwacji terminu egzaminu przez Internet.

shadow

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ostrołęce statutowo zajmuje się organizowaniem i przeprowadzaniem egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami.
Wykonuje również zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym: organizowanie i prowadzenie działalności oświatowej i szkoleniowej z zakresu prawa o ruchu drogowym oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego, organizowanie i prowadzenie szkoleń egzaminatorów, współdziałanie z innymi podmiotami realizującymi zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego – policją, ośrodkami szkolenia kierowców, szkołami, strażą pożarną, propagowanie zasad bezpiecznego udziału w ruchu drogowym jego uczestników poprzez organizowanie konkursów z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego, udział w szkoleniu i edukacji motoryzacyjnej młodzieży.

baner-facebook

Termin najbliższego szkolenia "PUNKTY KARNE"

24 stycznia 2022

Ogólna zdawalność w grudniu 2021

Egzaminy teoretyczne

62,47%

Zdający w pierwszym podejściu

54,55%

Zdający we wszystkich podejściach

Egzaminy praktyczne

58,91%

Zdający w pierwszym podejściu

52,81%

Zdający we wszystkich podejściach

Najnowsze aktualności, ogłoszenia i informacje

WORD nieczynny dnia 7 stycznia 2022
Napisany przez WORD / / word
Informujemy, że w dniu 7 stycznia 2022 r. (tj. w piątek) Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ostrołęce będzie NIECZYNNY. Kasa BS znajdująca się w budynku WORD w Ostrołęce w dniu 07.01.2022 r. również będzie nieczynna.   Przepraszamy za ewentualne utrudnienia Zgodnie z art. 130 § 2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. ... Czytaj więcej
29 grudnia 2021WORD
Informacja
Napisany przez WORD / / word
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ostrołęce informuje, że w dniu 03.01.2022 r. Biuro Obsługi Klienta będzie czynne w godz. od 800 do 1600 Przepraszamy za ewentualne utrudnienia
29 grudnia 2021WORD
Informacja
Napisany przez WORD / / word
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ostrołęceinformuje, że w dniach 27.12.2021r. i 30.12.2021 r.Biuro Obsługi Klientabędzie czynne w godz. od 800 do 1600,natomiast w dniu 31.12.2021 r. w godz. od od 800 do 1200 Kasa BS znajdująca się w budynku WORD w Ostrołęcew dniu 31.12.2021 r. będzie czynna w godz. od 800 ... Czytaj więcej
24 grudnia 2021WORD
Czytaj więcej aktualności
kampania
Sprawdź swoje punkty karne przez Internet

Wynajmujemy plac manewrowy

wszystkim chętnym chcącym sprawdzić swoje umiejętności przed egzaminem państwowym

Oferta skierowana jest do wszystkich Ośrodków Szkolenia i ich kursantów, którzy chcą sprawdzić swoje umiejętności na placu egzaminacyjnym Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ostrołęce przed przystąpieniem do egzaminu państwowego.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy:

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, ul. Rolna 30 07-410 OSTROŁĘKA

2. Zgodnie z artykułem 37 RODO został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych, do którego należy zgłaszać wszelkie sprawy związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych.

3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iodo@word-ostroleka.pl

4. Posiada Pani / Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

5. Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych w oparciu o przepisy prawa jest obligatoryjne.
Podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa
dobrowolne na podstawie pisemnej zgody.

INFORMACJA  DLA  OSÓB  WCHODZĄCYCH  NA  TEREN

WORD  w  Ostrołęce

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ostrołęce  wznawia  działalność w zakresie przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy oraz przeprowadzania szkoleń z zachowaniem zasad bezpieczeństwa przeciwepidemicznego w czasie przeprowadzania egzaminów teoretycznych i praktycznych w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, ze szczególnym uwzględnieniem następujących zasad.

  1. Na teren budynku WORD w Ostrołęce może wejść tylko osoba z wyznaczonym terminem egzaminu lub szkolenia, lub – po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu daty i godziny wejścia z upoważnionym pracownikiem WORD – w innej ważnej sprawie.
  2. Osoba wchodząca wyraża zgodę na przestrzeganie ustalonych zasad i poddaje się poleceniom pracownika WORD, zgodnie z oświadczeniem (oświadczenie), które podpisuje w obecności upoważnionego pracownika WORD bezpośrednio przed wejściem na teren Ośrodka (druk oświadczenia dostępny w siedzibie WORD).
  3. Osoba wchodząca zobowiązana jest poddać się pomiarowi temperatury ciała termometrem bezdotykowym. Pomiar temperatur nie będzie rejestrowany. W przypadku wyniku temperatury podwyższonej (powyżej 37 0C), osoba nie zostanie wpuszczona na teren budynku WORD.
  4. Osoba wchodząca ma mieć nałożoną maseczkę ochronną na usta i nos.
  5. Osoba wchodząca zobowiązana jest do poddania się dezynfekcji dłoni płynem dezynfekującym.
  6. Osoby przebywające na terenie WORD w Ostrołęce zobowiązane są do przebywania w miejscach wyznaczonych, dostosowanych do norm odległości między poszczególnym osobami.