Statystyka miesięczna

Zdawalność na egzaminach praktycznych z poprzedniego miesiąca

Statystyka z poprzedniego miesiąca przedstawia szczegółowe zestawienie zdawalności z egzaminów praktycznych, ze wszystkich kategorii, które występowały w procesie egzaminowania.
Zestawienie przedstawione jest w postaci wykresu słupkowego. Żeby zobaczyć wartość liczbową należy „najechać” kursorem na wybrany słupek.

chart created with amCharts | amCharts

20

Wszystkie zestawienia tworzone są na podstawie danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SI WORD firmy PWPW S.A.