Statystyka półroczna

Statystyka półroczna prezentuje ogólną zdawalność z egzaminów teoretycznych i praktycznych, które odbywały się w ciągu pierwszego lub drugiego półrocza. Zestawienie przedstawione jest w postaci wykresu słupkowego. Żeby zobaczyć wartość liczbową należy przemieszczać kursor na wykresie.

chart created with amCharts | amCharts

,
chart created with amCharts | amCharts

Zestawienie tworzone jest na podstawie danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SI WORD firmy PWPW S.A.