Punkty karne

Zmniejsz ilość punktów karnych póki jeszcze nie jest za późno!

Szkolenie zmniejszające ilość punktów karnych

Szkolenie zmniejszające ilość punktów karnych odbywa się na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ostrołęce i trwa jeden dzień (6 godzin „lekcyjnych”).

Szkolenia prowadzone są cyklicznie i w wyznaczony dzień zawsze rozpoczynają się o godzinie 8.30. Na to szkolenie nie prowadzimy zapisów. Datę każdego kolejnego szkolenia można zawsze znaleźć na głównej stronie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ostrołęce.

Kierowca, który narusza przepisy ruchu drogowego i jest wpisany do ewidencji kierowców posiadających punkty karne, może na własny koszt uczestniczyć w szkoleniu, którego odbycie spowoduje zmniejszenie w jego kartotece 6 punktów karnych.

UWAGA! Ze szkolenia nie mogą korzystać kierowcy w okresie 1-go roku od dnia otrzymania po raz pierwszy prawa jazdy.
Jeśli w ciągu 1 roku od daty otrzymania prawo jazdy taki kierowca przekroczy 20 punktów, zostaje pozbawiony uprawnień i musi przystępować powtórnie do szkolenia w dowolnej szkole nauki jazdy i zdawania egzaminu państwowego!

Warunki przystąpienia do szkolenia:

  • kierowca przystępujący do szkolenia nie może mieć przekroczonego progu 24 punktów karnych;
  • kierowca może odbyć szkolenie zmniejszające punkty karne tylko jeden raz na 6 miesięcy.

Wymagane dokumenty:

  1. dowód opłaty;
  2. dowód osobisty i prawo jazdy.

Szkolenie prowadzone jest w sali wykładowej nr 17 w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Ostrołęce i polega na spotkaniu z psychologiem i policjantem, którzy prowadzą zajęcia w formie prelekcji i pogadanki z wykorzystaniem materiałów audio-wizualnych.

Warunkiem odebrania dokumentu zaświadczającego ukończenie takiego szkolenia jest obecność na wszystkich wykładach. Zaświadczenie wystawiane jest przez Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ostrołęce. Kserokopia takiego zaświadczenia wraz z odpowiednim pismem są wysyłane najpóźniej dnia następnego do Komendanta Wojewódzkiego Policji – odpowiedniego względem miejsca zamieszkania uczestnika szkolenia. Po tych czynnościach uczestnikowi szkolenia kasowanych jest 6 punktów karnych z najstarszą datą ich uzyskania.

Cena szkolenia: 350 zł.

Opłatę należy dokonać przed szkoleniem. Można to zrobić w kasie mieszczącej się w budynku WORD lub przelewem na rachunek:
34 8923 0008 0120 0689 2012 0309

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie WORD Ostrołęka w sekretariacie (pokój nr 12 na I piętrze) lub pod numerem telefonu (29) 760 59 38 w godzinach od 8.00 do 16.00

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz. U. 2012 poz. 488).