Zmiana wysokości opłat za egzaminy państwowe na prawo jazdy