WOJEWÓDZKA KONFERENCJA SZKOLENIOWA dla Instruktorów i Kierowników OSK Higher Level on Training 2017„Odsłaniamy arkana egzaminowania”