Warsztaty doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów 23-25 listopada 2018

Warsztaty doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów 23-25 listopada 2018

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ostrołęce zaprasza na „Warsztaty doskonalenia zawodowego egzaminatorów”, które odbędą się w dniach 23-25 listopada 2018r. w siedzibie WORD w Ostrołęce przy ul. Rolnej 30.

Chętnych do wzięcia udziału w organizowanych warsztatach prosimy o dostarczenie do dnia 19 listopada 2018 r. do sekretariatu WORD w Ostrołęce przy ul. Rolnej 30 (pokój nr 12) wypełnionej karty zgłoszeniowej, która jest dostępna na stronie internetowej WORD w Ostrołęce.

Opłaty za udział w warsztatach należy dokonać do dnia 23 listopada 2018 r. na konto bankowe WORD w Ostrołęce numer:

34 8923 0008 0120 0689 2012 0309 lub w kasie Banku Spółdzielczego mieszczącej się w siedzibie WORD w Ostrołęce.

Dodatkowych informacji udziela pan Leszek Załuska – Zastępca Egzaminatora Nadzorującego, nr tel. 600 451 687.

Karta zgłoszenia do pobrania:

Podstawa prawna: art. 62 ust. 3 i 4 oraz art. 63 ust. 1 pkt. 2 i 3 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U z 2017 roku poz. 978 z późn. zm.)

/ szkolenia

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy:

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, ul. Rolna 30 07-410 OSTROŁĘKA

2. Zgodnie z artykułem 37 RODO został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych, do którego należy zgłaszać wszelkie sprawy związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych.

3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iodo@word-ostroleka.pl

4. Posiada Pani / Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

5. Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych w oparciu o przepisy prawa jest obligatoryjne.
Podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa
dobrowolne na podstawie pisemnej zgody.