Szkolenie profilaktyczne dla kierowców w wieku 18-24 lata, 25-54 lata oraz 55 i więcej