Szkolenia

Na egzaminatorów i instruktorów, na „punkty karne”, na kierowanie ruchem drogowym i wiele innych

Wydział Szkolenia i Bezpieczeństwa Drogowego

Pokój nr 18
telefon (29) 760 72 58

Do zadań Wydziału Szkolenia i Bezpieczeństwa Drogowego należy w szczególności:

 • prowadzenie szkoleń kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów;
 • prowadzenie szkoleń kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy;
 • prowadzenie szkoleń dla kierowców zawodowych;
 • prowadzenie szkoleń dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego;
 • prowadzenie szkoleń w zakresie kierowania ruchem drogowym;
 • przeprowadzanie kursów reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałaniu narkomanii
 • prowadzenie innych kursów i szkoleń wynikających z ustawy o kierujących pojazdami;
 • prowadzenie szkoleń dla egzaminatorów;
 • organizowanie i przeprowadzanie szkoleń, konkursów w zakresie wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego;

Wszystkie wpłaty z tytułu szkoleń prosimy kierować na poniższy rachunek bankowy:
34 8923 0008 0120 0689 2012 0309

Dodatkowo intensywnie współpracujemy na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności z :

 • Mazowiecką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;
 • Stowarzyszeniami zajmującymi się problematyką ruchu drogowego;
 • organizatorami konkursów z zakresu praktycznej i teoretycznej wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego;
 • innymi instytucjami zajmującymi się problematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W chwili obecnej proponujemy szkolenia: