Szkolenia

Na egzaminatorów i instruktorów, na „punkty karne”, na kierowanie ruchem drogowym i wiele innych

Wydział Szkolenia i Bezpieczeństwa Drogowego

Pokój nr 18
telefon (29) 760 72 58

Do zadań Wydziału Szkolenia i Bezpieczeństwa Drogowego należy w szczególności:

 • prowadzenie szkoleń kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów;
 • prowadzenie szkoleń kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy;
 • prowadzenie szkoleń dla kierowców zawodowych;
 • prowadzenie szkoleń dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego;
 • prowadzenie szkoleń w zakresie kierowania ruchem drogowym;
 • prowadzenie innych kursów i szkoleń wynikających z ustawy o kierujących pojazdami;
 • prowadzenie szkoleń dla egzaminatorów;
 • organizowanie i przeprowadzanie szkoleń, konkursów w zakresie wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego;

Wszystkie wpłaty z tytułu szkoleń prosimy kierować na poniższy rachunek bankowy:
34 8923 0008 0120 0689 2012 0309

Dodatkowo intensywnie współpracujemy na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności z :

 • Mazowiecką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;
 • Stowarzyszeniami zajmującymi się problematyką ruchu drogowego;
 • organizatorami konkursów z zakresu praktycznej i teoretycznej wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego;
 • innymi instytucjami zajmującymi się problematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W chwili obecnej proponujemy szkolenia:

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy:

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, ul. Rolna 30 07-410 OSTROŁĘKA

2. Zgodnie z artykułem 37 RODO został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych, do którego należy zgłaszać wszelkie sprawy związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych.

3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iodo@word-ostroleka.pl

4. Posiada Pani / Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

5. Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych w oparciu o przepisy prawa jest obligatoryjne.
Podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa
dobrowolne na podstawie pisemnej zgody.