Marszałek Adam Struzik o pracach Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego