Kasa Banku Spółdzielczego znajdująca się w budynku WORD w dniach 30.04.2018 r. – 04.05.2018 będzie nieczynna

Kasa Banku Spółdzielczego znajdująca się w budynku WORD w dniach 30.04.2018 r. – 04.05.2018 będzie nieczynna

Informujemy, iż w dniach 30.04.2018 r. – 04.05.2018 r. kasa Banku Spółdzielczego znajdująca się w budynku WORD będzie nieczynna

Wpłat można dokonać w Banku Spółdzielczym Ostrów Mazowiecka oddział w Ostrołęce przy ul. Hallera 31

/ word

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy:

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, ul. Rolna 30 07-410 OSTROŁĘKA

2. Zgodnie z artykułem 37 RODO został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych, do którego należy zgłaszać wszelkie sprawy związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych.

3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iodo@word-ostroleka.pl

4. Posiada Pani / Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

5. Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych w oparciu o przepisy prawa jest obligatoryjne.
Podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa
dobrowolne na podstawie pisemnej zgody.