Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu ofertowym na zbycie środków trwałych