Egzaminy

Prowadzimy egzaminy teoretyczne i praktyczne na wszystkie kategorie prawa jazdy

Egzamin państwowy na prawo jazdy

Egzamin państwowy na prawo jazdy jest zwieńczeniem całego procesu szkoleniowego, jaki musi przejść każda osoba chcąca otrzymać uprawnienia do kierowania pojazdem. W przypadku egzaminu na prawo jazdy sprawdzana jest wiedza teoretyczna i umiejętności praktyczne, którymi musi wykazać się każda osoba dopuszczona do bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym.

Mamy świadomość, że stres występujący podczas egzaminu może u wielu osób powodować obniżoną koncentrację a tym samym wpłynąć negatywnie na wynik końcowy, dlatego od początku działania WORD Ostrołęka dokładamy wszelkich starań aby każdy egzamin był przeprowadzony w miłej i przyjaznej atmosferze.

Egzaminy teoretyczne prowadzone są w budynku Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ostrołęce.
Sala ze stanowiskami komputerowymi przeznaczonymi do przeprowadzania testów ma oznaczenie nr 7 i mieści się na parterze budynku.
W sali egzaminacyjnej może zdawać jednorazowo maksymalnie 11 osób. Pomieszczenie jest klimatyzowane.

Egzaminy praktyczne prowadzone są na placu egzaminacyjnym usytuowanym przy budynku Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ostrołęce i w samym mieście Ostrołęka. Wszystkie stanowiska egzaminacyjne posiadają rozmiary uwarunkowane odpowiednimi zapisami zamieszczonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U. 2016 poz. 232)

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy:

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, ul. Rolna 30 07-410 OSTROŁĘKA

2. Zgodnie z artykułem 37 RODO został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych, do którego należy zgłaszać wszelkie sprawy związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych.

3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iodo@word-ostroleka.pl

4. Posiada Pani / Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

5. Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych w oparciu o przepisy prawa jest obligatoryjne.
Podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa
dobrowolne na podstawie pisemnej zgody.