EGZAMINY

Prowadzimy egzaminy państwowe sprawdzające kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami
w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy.

SZKOLENIA

Prowadzimy m.in. specjalistyczne szkolenia dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego oraz dla osób ubiegających się o uprawnienie do wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym.

EDUKACJA

Wśród dzieci i młodzieży propagujemy zasady bezpiecznego udziału w ruchu drogowym poprzez organizowanie turniejów i konkursów z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego.

Uruchomiliśmy zapisy przez Internet

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ostrołęce umożliwia rezerwację terminu egzaminu przez Internet.
Wszystko odbywa się za pośrednictwem portalu Info-car firmy PWPW S.A.
Przed skorzystaniem z tej funkcjonalności zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi rezerwacji terminu egzaminu przez Internet.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ostrołęce statutowo zajmuje się organizowaniem i przeprowadzaniem egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami.
Wykonuje również zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym: organizowanie i prowadzenie działalności oświatowej i szkoleniowej z zakresu prawa o ruchu drogowym oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego, organizowanie i prowadzenie szkoleń egzaminatorów, współdziałanie z innymi podmiotami realizującymi zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego – policją, ośrodkami szkolenia kierowców, szkołami, strażą pożarną, propagowanie zasad bezpiecznego udziału w ruchu drogowym jego uczestników poprzez organizowanie konkursów z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego, udział w szkoleniu i edukacji motoryzacyjnej młodzieży.

Termin najbliższego szkolenia "PUNKTY KARNE"

22 luty 2016

Najnowsze aktualności, ogłoszenia i informacje

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ostrołęce informuje, że w dniu 4 lutego 2016 r. (czwartek) o godz. 16.00 odbędzie się SZKOLENIE Kierowników Ośrodków Szkolenia Kierowców.

Miejsce szkolenia: Ostrołęka, ul. Krańcowa 1b

Wpłaty za szkolenie w wysokości 50 zł można dokonać w księgowości WORD w Ostrołęce (pok. nr 19 – I piętro) do … Czytaj więcej

30 stycznia 2016WORD
Rezerwacja terminu egzaminu przez internet
Napisany przez WORD / / egzamin, word
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego uruchomił możliwość rezerwacji terminu egzaminu przez internet. Cały proces obsługiwany jest przez portal Info-car, który należy do firmy PWPW S.A. i który udostępnia taką funkcjonalność dla wszystkich ośrodków egzaminacyjnych w kraju. W tej chwili testujemy cały proces i udostępniamy tylko wybrane egzaminy teoretyczne i … Czytaj więcej
26 stycznia 2016WORD
Zdawalność w 2015 roku
Napisany przez WORD / / egzamin, word
Jak zwykle na początku nowego roku prezentujemy wszystkim ogólną statystykę dotyczącą zdawalności w naszym ośrodku, która przedstawia się następująco:

I półrocze 2015 (wszystkie podejścia)

egzaminy teoretyczne: 39,95%
egzaminy praktyczne: 53,14%

II półrocze 2015 (wszystkie podejścia)

egzaminy teoretyczne: 49,23%
egzaminy praktyczne: 53,44

Rok 2015 (wszystkie podejścia)

egzaminy teoretyczne: 45,06%
egzaminy praktyczne: 53,32%

Dodatkowo przedstawiamy statystykę prezentującą wyniki osób zdających w pierwszym … Czytaj więcej

4 stycznia 2016WORD

Czytaj więcej aktualności

Zdawalność: styczeń 2016

Egzaminy teoretyczne / 45,59%
Egzaminy praktyczne / 54,8%

Wynajmujemy plac manewrowy

wszystkim chętnym chcącym sprawdzić swoje umiejętności przed egzaminem państwowym

Oferta skierowana jest do wszystkich Ośrodków Szkolenia i ich kursantów, którzy chcą sprawdzić swoje umiejętności na placu egzaminacyjnym Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ostrołęce przed przystąpieniem do egzaminu państwowego.