EGZAMINY

Prowadzimy egzaminy państwowe sprawdzające kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami
w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy.

SZKOLENIA

Prowadzimy m.in. specjalistyczne szkolenia dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego oraz dla osób ubiegających się o uprawnienie do wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym.

EDUKACJA

Wśród dzieci i młodzieży propagujemy zasady bezpiecznego udziału w ruchu drogowym poprzez organizowanie turniejów i konkursów z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ostrołęce statutowo zajmuje się organizowaniem i przeprowadzaniem egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami.
Wykonuje również zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym: organizowanie i prowadzenie działalności oświatowej i szkoleniowej z zakresu prawa o ruchu drogowym oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego, organizowanie i prowadzenie szkoleń egzaminatorów, współdziałanie z innymi podmiotami realizującymi zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego – policją, ośrodkami szkolenia kierowców, szkołami, strażą pożarną, propagowanie zasad bezpiecznego udziału w ruchu drogowym jego uczestników poprzez organizowanie konkursów z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego, udział w szkoleniu i edukacji motoryzacyjnej młodzieży.

Najnowsze aktualności, ogłoszenia i informacje

Do obejrzenia są pytania egzaminacyjne występujące na egzaminie teoretycznym zatwierdzone przez specjalną komisję weryfikacyjną Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Wszystko znajduje się na portalu InfoCar prowadzonym przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A. Wśród pytań, które przedstawiane są losowo znajdują się takie dla których występują odpowiedzi TAK lub NIE i takie … Czytaj więcej
Ogłoszenie o zbyciu środków trwałych
Napisany przez WORD / / przetargi
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ostrołęce ogłasza pisemny przetarg ofertowy na zbycie środków trwałych:

Samochód osobowy Fiat Punto EVO 1.2 wersja Active,
Motocykl Romet Senke (model SK 125-7),
Przyczepa ciężarowa STERN (model STEINHAGEN 5,4 t wersja WZD 095H),
Słupy oświetleniowe uliczne.

Więcej szczegółów można przeczytać wchodząc w zakładkę menu Aktualności i dalej Przetargi lub bezpośrednio … Czytaj więcej

Ogłoszenie
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ostrołęce informuje, że w dniu 27 stycznia 2015 r. (wtorek) o godz. 16.00 odbędzie się SZKOLENIE Kierowników Ośrodków Szkolenia Kierowców.
Miejsce szkolenia: Ostrołęka, ul. Graniczna 15
Wpłaty za szkolenie w wysokości 50 zł można dokonać w księgowości WORD w … Czytaj więcej

Czytaj więcej aktualności

Zdawalność: kwiecień 2015

Egzaminy teoretyczne / 39,77%
Egzaminy praktyczne / 51,66%

Najbliższe szkolenie "PUNKTY KARNE" odbędzie się

1 czerwca 2015