EGZAMINY

Prowadzimy egzaminy państwowe sprawdzające kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami
w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy.

SZKOLENIA

Prowadzimy m.in. specjalistyczne szkolenia dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego oraz dla osób ubiegających się o uprawnienie do wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym.

EDUKACJA

Wśród dzieci i młodzieży propagujemy zasady bezpiecznego udziału w ruchu drogowym poprzez organizowanie turniejów i konkursów z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ostrołęce statutowo zajmuje się organizowaniem i przeprowadzaniem egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami.
Wykonuje również zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym: organizowanie i prowadzenie działalności oświatowej i szkoleniowej z zakresu prawa o ruchu drogowym oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego, organizowanie i prowadzenie szkoleń egzaminatorów, współdziałanie z innymi podmiotami realizującymi zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego – policją, ośrodkami szkolenia kierowców, szkołami, strażą pożarną, propagowanie zasad bezpiecznego udziału w ruchu drogowym jego uczestników poprzez organizowanie konkursów z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego, udział w szkoleniu i edukacji motoryzacyjnej młodzieży.

Najnowsze aktualności, ogłoszenia i informacje

Godziny pracy 24 i 31 grudnia 2014
Napisany przez WORD / / word
Informujemy, że w dniu 24.12.2014r. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ostrołęce będzie NIECZYNNY,
natomiast w dniu 31.12.2014r. Biuro Obsługi Klienta będzie czynne do godz. 12.00
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ostrołęce zaprasza na „Warsztaty doskonalenia zawodowego egzaminatorów”, które odbędą się w dniach 28-30 listopada 2014 roku w siedzibie WORD Ostrołęka przy ul. Rolnej 30.
Chętnych do wzięcia udziału w organizowanych warsztatach prosimy o dostarczenie do dnia 25 listopada 2014 roku do Biura Obsługi Klienta lub … Czytaj więcej
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ostrołęce informuje, że w dniu 21.11.2014 r. (piątek)
BIURO OBSŁUGI KLIENTA będzie NIECZYNNE
Również w tym dniu nie będą się odbywały egzaminy na prawo jazdy z powodu szkolenia wewnętrznego pracowników WORD.
Przepraszamy za utrudnienia.

Czytaj więcej aktualności

Zdawalność: listopad 2014

Egzaminy teoretyczne / 41,22%
Egzaminy praktyczne / 53,74%

Najbliższe szkolenie "PUNKTY KARNE" odbędzie się

29 grudnia 2014