EGZAMINY

Prowadzimy egzaminy państwowe sprawdzające kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami
w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy.

SZKOLENIA

Prowadzimy m.in. specjalistyczne szkolenia dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego oraz dla osób ubiegających się o uprawnienie do wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym.

EDUKACJA

Wśród dzieci i młodzieży propagujemy zasady bezpiecznego udziału w ruchu drogowym poprzez organizowanie turniejów i konkursów z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ostrołęce statutowo zajmuje się organizowaniem i przeprowadzaniem egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami.
Wykonuje również zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym: organizowanie i prowadzenie działalności oświatowej i szkoleniowej z zakresu prawa o ruchu drogowym oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego, organizowanie i prowadzenie szkoleń egzaminatorów, współdziałanie z innymi podmiotami realizującymi zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego – policją, ośrodkami szkolenia kierowców, szkołami, strażą pożarną, propagowanie zasad bezpiecznego udziału w ruchu drogowym jego uczestników poprzez organizowanie konkursów z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego, udział w szkoleniu i edukacji motoryzacyjnej młodzieży.

Najnowsze aktualności, ogłoszenia i informacje

Ogłoszenie
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ostrołęce informuje, że w dniu 27 stycznia 2015 r. (wtorek) o godz. 16.00 odbędzie się SZKOLENIE Kierowników Ośrodków Szkolenia Kierowców.
Miejsce szkolenia: Ostrołęka, ul. Graniczna 15
Wpłaty za szkolenie w wysokości 50 zł można dokonać w księgowości WORD w … Czytaj więcej
Statystyka za rok 2014
Napisany przez WORD / / egzamin, word
Mamy przyjemność przedstawić ogólną statystykę za rok 2014.

Zdawalność na egzaminach teoretycznych w roku 2014 ukształtowała się na poziomie 39,4%. Jest to wynik trochę mniejszy od tego z roku 2013, który wynosił 43,7%.

Zdawalność na egzaminach praktycznych w roku 2014 ukształtowała się na poziomie 54,57%. Ten wynik jest większy od tego z … Czytaj więcej

Godziny pracy 24 i 31 grudnia 2014
Napisany przez WORD / / word
Informujemy, że w dniu 24.12.2014r. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ostrołęce będzie NIECZYNNY,
natomiast w dniu 31.12.2014r. Biuro Obsługi Klienta będzie czynne do godz. 12.00

Czytaj więcej aktualności

Zdawalność: marzec 2015

Egzaminy teoretyczne / 36,27%
Egzaminy praktyczne / 52,46%

Najbliższe szkolenie "PUNKTY KARNE" odbędzie się

20 kwietnia 2015