EGZAMINY

Prowadzimy egzaminy państwowe sprawdzające kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami
w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy.

SZKOLENIA

Prowadzimy m.in. specjalistyczne szkolenia dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego oraz dla osób ubiegających się o uprawnienie do wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym.

EDUKACJA

Wśród dzieci i młodzieży propagujemy zasady bezpiecznego udziału w ruchu drogowym poprzez organizowanie turniejów i konkursów z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ostrołęce statutowo zajmuje się organizowaniem i przeprowadzaniem egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami.
Wykonuje również zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym: organizowanie i prowadzenie działalności oświatowej i szkoleniowej z zakresu prawa o ruchu drogowym oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego, organizowanie i prowadzenie szkoleń egzaminatorów, współdziałanie z innymi podmiotami realizującymi zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego – policją, ośrodkami szkolenia kierowców, szkołami, strażą pożarną, propagowanie zasad bezpiecznego udziału w ruchu drogowym jego uczestników poprzez organizowanie konkursów z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego, udział w szkoleniu i edukacji motoryzacyjnej młodzieży.

Termin najbliższego szkolenia "PUNKTY KARNE"

7 wrzesień 2015

Najnowsze aktualności, ogłoszenia i informacje

Zdawalność w I półroczu 2015
Napisany przez WORD / / egzamin, word
Pierwsze półrocze 2015 roku już za nami.

Przedstawiamy ogólną zdawalność w naszym ośrodku, która w przypadku egzaminów praktycznych (wszystkie podejścia) ciągle utrzymuje się powyżej 50%. W przypadku wyboru „pierwszych podejść” do egzaminu praktycznego, nasza statystyka wykazuje ponad 60% wyników pozytywnych.

Poniżej zestawienie zdawalności z egzaminów teoretycznych i egzaminów praktycznych za 1-sze półrocze … Czytaj więcej

WORD nieczynny w dniu 5 czerwca 2015
Napisany przez WORD / / word
INFORMACJA
Informujemy, że dnia 5 czerwca 2015 r. (piątek) Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ostrołęce będzie NIECZYNNY.
Przepraszamy za ewentualne utrudnienia.
Zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu pracy, dzień 5 czerwca 2015 r. został ustalony jako dodatkowy dzień wolny od … Czytaj więcej
Do obejrzenia są pytania egzaminacyjne występujące na egzaminie teoretycznym zatwierdzone przez specjalną komisję weryfikacyjną Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Wszystko znajduje się na portalu InfoCar prowadzonym przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A. Wśród pytań, które przedstawiane są losowo znajdują się takie dla których występują odpowiedzi TAK lub NIE i takie … Czytaj więcej

Czytaj więcej aktualności

Zdawalność: lipiec 2015

Egzaminy teoretyczne / 47,95%
Egzaminy praktyczne / 56,87%

Wynajmujemy plac manewrowy

wszystkim chętnym chcącym sprawdzić swoje umiejętności przed egzaminem państwowym

Oferta skierowana jest do wszystkich Ośrodków Szkolenia i ich kursantów, którzy chcą sprawdzić swoje umiejętności na placu egzaminacyjnym Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ostrołęce przed przystąpieniem do egzaminu państwowego.